Novinárske žánre

Novinársky štýl sa používa v novinách alebo časopisoch a jeho hlavnou úlohou je informovať, môže tiež poučiť alebo zabaviť.

Jeho hlavné znaky sú:

  1. Titulok - názov článku, mal by upútať.
  2. Prispôsobenie sa autora čitateľom, ktorým je článok určený, ich vzdelaniu, záujmom. Píšeme v 3. os. množ. č.
  3. Informatívnosť - používajú sa ukazovacie zámená, menej slovies, priraďovacie súvetia.
  4. Aktualizovanosť.

Publicistické žánre:

Spravodajské, patria sem: krátka a rozšírená správa, interview. Ich cieľom je informovať. Pri spravodajských žánroch by sme mali vedieť odpovedať na tieto otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? prípadne Prečo? Používame kratšie vety, bez zbytočných opisov či komentárov, snažíme sa nepoužívať slangové slová. 


Analytické, sem patria: komentár, úvaha, glosa, stĺpček, poznámka, rozhovor. Ich cieľom je odpovedať na otázky: Ako? Prečo? Majú informovať, pomenovať príčiny, skutočnosť, následky a súvislosti, má motivovať k tomu, aby sa čitateľ zamyslel nad témou článku. Používame viac prirovnávania, príklady, citácie, slangové výrazy, metafory a výrazy, ktoré vyjadrujú emóciu.

 

Beletristické, patria sem: reportáž, fejtón, úvaha, recenzia. Ich obsahom je zaujímavá skutočnosť alebo zaujímavá osoba a jej názory. Cieľom je informovať, zaujať, pobaviť. Autor používa všetky vyjadrovacie prostriedky, aby čo najpresvedčivejšie a najvernejšie opísal tému a zaujal čitateľa.

 

Prajeme Vám veľa tvorivých chvíľ pri písaní článkov do našich školských novín!

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Bodnárová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre