Úspešný absolvent

V roku 2006 opustil brány našej školy skvelý absolvent Ladislav Bačo. Keď v K30 začínal, oslavovala 30. výročie. Na svoju „alma mater“ si zaspomínal pri nedávnej návšteve školy, ktorú zorganizovala jeho bývalá triedna učiteľka Adriana Vargová. Na prvom stupni ho svetom začínajúceho školáka sprevádzala pani učiteľka Amália Šlapková.

         Bolo by ľahšie vymenovať predmety, v ktorých našu školu pán Bačo nereprezentoval, ale za všetky spomeňme aspoň tie, v ktorých bol úspešný – matematiku, fyziku, chémiu, občas aj geografiu a anglický jazyk. Na otázku, aký bol jeho najobľúbenejší predmet, odpovedal: „Matematika, pretože sa mi na nej páči to, že stojím pred nejakým neznámym problémom a zisťujem o ňom čo najviac a snažím sa ho vyriešiť tvorivým myslením.“ Naša škola mu podľa jeho slov dala dobrý začiatok do života, vďaka nej si vybudoval základ, vzdelaniu sa nikdy nebránil a aj dnes sa rád učí a spoznáva niečo nové.

         Po absolvovaní základnej školy ho jeho kroky viedli na Gymnázium Poštová 9 do matematickej triedy. Okrem štúdia trávil čas aj na seminároch, sústredeniach a súťažiach, kde sa dozvedel vždy nové vedomosti a spoznal nových kamarátov. Po skončení strednej školy študoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Tento odbor si vybral zámerne, pretože vedel, že s informatikou bude mať ľahšie uplatnenie v porovnaní s jeho obľúbenou matematikou alebo fyzikou. Už po skončení prvého stupňa vysokej školy (pozn. red. bakalára) sa dostal k riešeniu bezpečnostných incidentov ako brigádnik do CSIRT.SK (pozn. red. Computer Security Incident Response Team Slovakia, ktorý bol zriadený Ministerstvom financií SR). Po skončení vysokej školy tam začal pracovať na plný úväzok a teraz je to už štvrtý rok.

         Lacka, ako na neho doteraz veľa učiteľov spomína, sme sa na záver opýtali, čo by poprial našej škole k jej výročiu: „Minimálne ďalšiu päťdesiatku. Ale nech aj strecha vydrží, nech nič nezateká, nech máte moderné vybavenie a hlavne veľa šikovných žiakov a nadšených učiteľov. Nech ste ako jedna rodina!“

         My pánu Bačovi ďakujeme za jeho čas a spomienky, o ktoré bol ochotný sa s nami podeliť. A poučenie na záver? Aj tá najlepšia škola žiakovi ukáže cestu, možnosti a riešenia, ale vybrať si tú správnu a kráčať po nej musí každý sám.

Kristína Korytková

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Bodnárová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre