Rozhovor s pánom riaditeľom našej školy

Prešiel nejaký čas od začiatku školského roka a ja som dostala príležitosť osloviť pána riaditeľa našej školy, dozvedieť sa viac o jeho pracovných a súkromných aktivitách. Chcem sa mu poďakovať za to, že si našiel čas na tento krátky rozhovor a zodpovedal niekoľko otázok.

 

1. Čo bolo pre Vás najdôležitejším impulzom, aby ste sa stali učiteľom?

Asi toho bolo viac. Napríklad počas gymnaziálneho štúdia práca pionierského vedúceho, oddielového a športového vedúceho v pionierskych táboroch.

2. Ako ste sa stali riaditeľom?

Na tejto škole som bol v roku 2001 v riadnom výberovom konaní vybratý spomedzi deviatich uchádzačov.

3. Vo funkcii riaditeľa ste mali nejaké predstavy, aby škola zaujala a vynikla? Splnili sa Vám vaše plány a predsavzatia?

Splnili a plnia.V tom čase som svoje predstavy nazval ako 3 gramotnosti. Prvú - všeobecnú gramotnosť vy žiaci napĺňate svojimi schopnosťami. Ste úspešní pri prezentácií svojich vedomostí a schopností napríklad pri vedomostných a športových súťažiach. Dosiahli ste historicky najlepší priemer známok od môjho nástupu do funkcie. Druhú - cudzojazyčnú gramotnosť získavate od 1. ročníka. Na konci 9. ročníka mnohí ovládate dva svetové jazyky. Tretiu - počítačovú gramotnosť úspešne zvládate od 1. ročníka. Je vidieť, že počítač, notebook či tablet sú Vašimi obľúbenými hračkami, ktoré viete zúročiť v svojich prezentáciach i projektoch.

4. Ste spokojný s tým, ako škola napreduje?

Ak by som bol spokojný, tak zakrpatieme. Je to neustály proces vývoja a napredovania.

5. Jedným z Vašich najvýraznejších krokov bola rekonštrukcia školy, aké sú Vaše ďalšie plány?

V prípade, že budem úspešný vo výberovom konaní na konci školského roka, budem pokračovať v doterajšom smerovaní tejto školy so zameraním na informatiku a prírodné predmety. Digitalizácia sa prejaví formou bezpapierovej žiackej knižky a triednej knihy. Cudzie jazyky nemôžu chýbať rovnako ako športovanie. Aj materiálne vybavenie bude potrebné neustále vylepšovať. Udržať výpočtovú techniku vo všetkých triedach a počítačových učebniach je finančne náročné. Najväčším snom je vybudovanie druhého multifunkčného ihriska pre hádzanú a basketbal. 

6. Prejdime na inú oblasť. Ako sa Vám spolupracuje s pedagógmi, hlavne s kolektívom žien, ktorých je viac ako mužov?

Ako ste si iste všimli pokúšam sa kolektív dopĺňať aj mužmi. Spolupráca však veľmi nezávisí od pohlavia, ale od prístupu pedagógov k práci a ich vzťahu k Vám žiakom. Je však prevažne na veľmi dobrej úrovni.

7. Ako ste pokojný s prezentáciou školy žiakmi?

Vždy ma veľmi potešia Vaše úspechy, a preto ich rád zverejňujem na stránke našej školy. Je úžasné, ako profesionálne prezentujete školu pri večeroch otvorených dverí, školských akadémiách i pri súťažiach. Je príjemné počuť od profesorky gymnázia: ,,Z Vašej školy k nám prichádzajú výborní a dobre pripravení žiaci". Učiteľky sa veľmi tešia, ak bývalí žiaci povedia: ,, Na mojej škole sa nemusím učiť, Vy ste nás to už všetko naučili". 

8. V akých oblastiach sú najväčšie úspechy žiakov?

V športe najväčšie úspechy dosiahli gymnasti a strelci. Vo vedomostných  súťažiach sú tradične najlepší matematici.

9. Prejdime na o niečo zaujímavejšiu tému ,, Vianoce". Blížia sa vianočné sviatky, ako ich plánujete stráviť?

Strávim ich v kruhu priateľov a rodiny. Veľmi sa teším na príchod dcéry z Brna.

10. Aké tradičné vianočné jedlá nájdeme na Vašom štedrovečernom stole?

Od útleho detstva je to oblátka s medom a cesnakom, kapustnica s vianočkou a zemiakový šalát s vyprážanou rybou.

11. Dávate si nejaké plány do Nového roka?

Nie, nikdy. Svoje plány a sny postupne realizujem každý deň.

12. Aký máte názor na naše noviny?

Je asi priskoro hodnotiť tento Váš mladý výtvor v procese tvorby. Skôr blahoželám a ďakujem za túto iniciatívu. Držím palce pri tvorbe novín. 

13. Čo Vás na nich najviac zaujalo, aké sekcie?

Zaujali ma Vaše vlastné príspevky. To čo vytvárate Vy - žiaci. Ja by som Vám redaktorom navrhol znížiť počet sekcií, do novín dávať len vlastnú tvorbu, vlastné príspevky. Teda všetko to, čo na stránke školy nie je, aby nevznikla duplicita a nekopírovali sa iné príspevky z internetu.

 

Pevne verím, že aj Vám ostatným žiakom tento článok priblížil osobnosť pána riaditeľa a zároveň aj odkryl nielen jeho pracovné aktivity, ale aj niečo z jeho súkromného života. Ďakujem.

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Kristína Korytková

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre