Olympiáda v nemeckom jazyku

     Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila vo štvrtok 24. 11. 2016 na prvých troch vyučovacích hodinách. Bola určená pre ôsmakov a deviatakov a pozostávala zo štyroch častí.

     Prvé bolo počúvanie - pani učiteľka nám rozdala papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý nám následne pustila. Úlohou bolo počúvať nahrávku a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.

     Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci sme dostali texty o obľúbenom nápoji mladých. Text sme si prečítali a potom sme písomne odpovedali na otázky pod ním.

     Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré sme vyberali z troch možných odpovedí.

     Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý sme si vytiahli jeden obrázok a jednu tému - o škole, móde,  vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní...Obrázok mal väčšinou podobu krátkeho komiksu o chlapcovi a jeho škodoradostnom potkanovi. Po krátkej príprave sme naše "výtvory" prezentovali pani učiteľkám Kataríne Bodnárovej a Kvetoslave Gríllusovej.

     Na prvom mieste sa umiestnila Daniela Haki (9. A), na druhom skončil Andrej Baláži (8. A) a na treťom Natália Hrdličková (8. A).

     Urobil som krátky rozhovor s víťazkou:

1. Aké máš dojmy z nemeckej olympiády?

Mám z nej dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné.

2. Pripravovala si sa na ňu?

Vsádzala som skôr na moje doterajšie vedomosti a verila som si, že to zvládnem aj bez opakovania.

3. Čo bolo pre teba najľahšie a čo naopak najťažšie?

Neviem povedať, čo pre mňa bolo najľahšie a čo najťažšie, ale prišlo mi celkom ľahké počúvanie a opis obrázkov. Celkom ťažké pre mňa bolo čítanie s porozumením, keďže tam boli pre mňa neznáme slová.

4. Aké boli tvoje pocity, keď si zistila, že si prvá?

Bol to samozrejme super pocit zistiť, že som bola najlepšia. Ale dosť ma to prekvapilo, nečakala som to.

Za redakciu školských novín blahoželáme víťazom!

Autor: Matúš Gindl

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Bodnárová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre