Hviezdoslavov Kubín

Dňa 1. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo prednesu v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Ja som sa ho tiež zúčastnila. Súťažilo sa v dvoch kategriách - druhá a tretia, keďže prvá kategória, čiže prvý stupeň mal školské kolo 2. marca. Najviac zastupiteľov bolo z 5. ročníka, prinášame Vám vysledky:

POÉZIA

II. kategória

1. J. Krunková, V. A

    M. Gabániová, VI. A

2. K. Haritunová, VII. B

3. S. Sadvárová, V. A

   B. Saenz-Smolinska, V. A

 

PRÓZA

II. kategória

1. M. Ďurinda, V. A

2. A. Holická, V. A

3. A. Saenz-Smolinska, VI. A

 

III. kategória

1. N. Hrdličková, VIII. A

 

Víťazi školského kola dostali darčeky, čo iné ako knižky a budú nás reprezentovať 20. marca 2017 v CVČ. Želáme im veľa úspechov.

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Bodnárová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre