História našej školy

         Výstavba sídliska Terasa začala v roku 1962. Sídlisko bolo určené pre zamestnancov železiarní. História našej školy sa začala písať trochu neskôr. Škola bola otvorená 4. 9. 1967. Niekoľko dní po jej otvorení sa v nej však ešte nevyučovalo. Školu postupne odovzdávali, odstraňovali sa kolaudačné nedostatky. Rodičia, pedagogickí i ostatní pracovníci školy pripravovali triedy na vyučovanie pod vedením prvého riaditeľa Jozefa Dzuru. Škola sa nazývala ZŠ Steinerova 30. Od začiatku prvého školského roku sa tu učilo 676 žiakov v 22 triedach. Prišli však aj roky, kedy škola praskala vo švíkoch. Najmä 70-te roky, kedy tu chodilo vyše 1000 žiakov a vyučovalo sa aj popoludní.

         Žiaci postupne získavali dobré výsledky a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese i mimo neho. Postupne sa škola špecifikovala a v roku 1975 sa stala druhou v Košiciach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Od roku 1976 do roku 1996 škola mala v každom ročníku na 2. stupni 1 matematickú triedu. Od roku 1996 škola mala 2 matematické triedy v ročníku, z dôvodu veľkého záujmu. Od roku 2001 má opäť 1 matematickú triedu.

         Už v roku 1985 bola na škole učebňa matematiky a prírodovedných predmetov s vnútorným televíznym okruhom a moderným vybavením. Na tú dobu to bol unikát. Neskôr sa prebudovala na modernú počítačovú učebňu. V roku 2003 sa otvorila aj druhá učebňa informatiky. V roku 2008 bola zriadená tretia mobilná notebooková počítačová učebňa.

         Z bývalého skladu vznikla strelnica, ktorá plní svoj účel dodnes. Priebežne sa obnovovali aj ihriská a športoviská.

         24. 5. 2005 škola získala oficiálny certifikát vzdelávacej inštitúcie a bol jej pridelený rating spoločnosťou International Education Society. Certifikácia a spolupráca bola ukončená 31. 3. 2008.

         Budova školy bola kompletne zrekonštruovaná v rokoch 2012 až 2013. Jej fasáda sa zabalila do príjemných oranžových odtieňov. Triedy získali nový šat v podobe vymenených okien, nových náterov a podláh.

         V školskom roku 2016/2017 škola prešla na plne elektronickú agendu školy. Súčasťou novej agendy je čipová karta evidencie žiakov, elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha, rozvrh, zastupovanie, e-learning.... To všetko je na Edupage, prístupné pre rodičov a aj žiakov.

         Budova školy leží na kopci v strede mestskej časti Košice – Západ, blízko magistrátu. Je vernou kópiou susednej školy – Kežmarská 28 a jej pôdorys tvorí štvorec, vo vnútri ktorého sa nachádza nezastrešené átrium. Vedľa školy je jedáleň, park so zeleňou, hádzanárske ihrisko, basketbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko.

         Za päťdesiat rokov opustilo školu množstvo absolventov, mnohí z nich sú dnes úspešní v osobnom i profesionálnom živote. V škole pracovalo aj množstvo riaditeľov, zástupcov a učiteľov, ktorým stále záležalo na tom, aby boli žiaci vzdelaní, kultúrni a pripravení na život, za čo im patrí veľké poďakovanie.

         V súčastnosti navštevuje školu 452 žiakov, ktorí sú rozdelení do 23 tried.

         Našej škole želám, aby sa aj naďalej úspešne rozvíjala a aby v nej bolo veľa výborných žiakov i učiteľov.           

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Kristína Korytková

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre